Algemene voorwaarden 

Naam bedrijf en contactgegevens

Deze webshop wordt geëxploiteerd door:

IN DE VINGERS MEDIA BV

Witte Vlinderweg 11

1521 PS Wormerveer

 

Bigger Picture Clothing is een handelsnaam van IN DE VINGERS
MEDIA BV, dat staat ingeschreven in het Handelsregister onder KVK nr. 57542996

 

 

Sluiten van de overeenkomst

Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer deze door ons schriftelijk zijn erkend.

 

De overeenkomst wordt uitsluitend in het Nederlands gesloten.

 

Een voor jou bindende bestelling komt pas tot stand, wanneer
je alle voor het kunnen uitvoeren van de bestelling noodzakelijke gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat je kennis hebt genomen van deze Algemene Voorwaarden en de button “bestelling met betalingsverplichting” hebt aangeklikt. Op het moment dat je op laatstgenoemde button klikt, sluit je de koopovereenkomst met Bigger Picture Clothing op basis van de hier beschreven algemene voorwaarden. Totdat je deze button hebt aangeklikt, kun je de bestelling en de gegevens bij je bestelling te allen tijde wijzigen en corrigeren.

 

Nadat je je bestelling hebt gedaan, ontvang je per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van je bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van je bestelling en ook deze Algemene Voorwaarden nogmaals vermeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook tijdens je bezoek aan onze website te lezen in een downloadbaar formaat (PDF).

 

Naast de in de wet genoemde redenen, kan Bigger Picture
Clothing de met jou gesloten koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien een gedeelte van de bestelling of alle bestelde producten toch niet leverbaar blijken te zijn, ondanks dat op de website vermeld staat of stond dat deze producten op voorraad zijn. Dit kan voorkomen in het geval dat de voorraad na de bestelling alsnog leeg raakt, het product niet langer aangeboden wordt of er anderszins redenen zijn die de levering onmogelijk maken. Je ontvangt van ons een e-mail indien dit geval zich voordoet. Indien de bestelling vooruitbetaald is, zal dit bedrag zo snel mogelijk worden overgemaakt op je rekening.

 

 

Beschikbaarheid en levertijd van producten

Is één of zijn meerdere van de door jou bestelde producten op het tijdstip van je bestelling om wat voor een reden dan ook niet meer leverbaar, dan kunnen wij jouw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Daarover zullen wij je
dan onverwijld per e-mail informeren.

Is het door jou bestelde product of zijn de door jou bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door jou aangegeven adres bij een normale gang van zaken in Nederland ca. 2 tot 5 werkdagen na binnenkomst van je bestelling. Buiten Nederland dient rekening gehouden te worden met 5 tot 7 werkdagen.

 

 

Ruilen en retourbeleid

Indien je voor een andere maat wilt ruilen, kun je daar om vragen middels het retourneringsformulier. Geef hierop duidelijk de nieuwe maat aan. Indien voorradig, wordt deze vervolgens opgestuurd na het verwerken van je retour, dat plaatsvindt binnen 12 werkdagen. Als de gevraagde maat helaas niet beschikbaar is op het moment van verwerken, dan betalen we je automatisch terug. In het geval je wilt ruilen voor een ander model of kleur, kan je het artikel retourneren voor een terugstorting en een nieuwe bestelling plaatsen.

Zie verder hier

 

Aansprakelijkheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Bigger Picture Clothing als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

 

Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling bij Bigger Picture Clothing is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.

 

 

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij het door jou bestelde product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons dat
laten weten via: info@biggerpictureclothing.nl

 

Als je de koopovereenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de koopovereenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de
oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij wachten met terugbetaling tot wij de producten van je in goede staat hebben teruggekregen.

Zorg dat je de producten onmiddellijk, in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop je het besluit de koopovereenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

 

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen niet voor onze rekening nemen.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten.

 

Prijs

In alle prijzen die voor producten in de Webshop genoemd zijn, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.

Daarnaast bedragen leveringen aan huis met PostNL € 6,75 en gratis vanaf een minimale bestelwaarde van € 100,-.

 

 

Betalingsmogelijkheden

Je kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen
kiezen:

  • Credit card (Visa, MasterCard, American Express)
  • PayPal; de gegevens van uw bank of creditcards zijn bij PayPal volgens uw eigen opgave geregistreerd.
  • iDeal

 

Denk eraan dat op grond van je, met banken en andere kredietinstellingen, gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor jou kunnen ontstaan.

 

Wij behouden ons het recht voor het gebruik van de bovengenoemde betalingswijzen per individu te beperken tot één of meer betalingswijzen.

 

Indien je voor betaling door middel van een factuur betaalt, dien je deze binnen 30 dagen na ontvangst van de producten te voldoen.

 

In geval van niet tijdige betaling is ben je contractueel rente over het te betalen bedrag verschuldigd. Tevens wordt het door jou verschuldigde bedrag bij niet tijdige betaling vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze kosten worden 30 dagen na de ingebrekestelling in rekening gebracht.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

Totdat er volledig is betaald, blijven de geleverde producten ons eigendom.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De door ons geëxploiteerde website alsmede de gehele inhoud
ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische
voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele software alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectueel eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Voor ieder gebruik, behalve voor het uitzoeken en kopen van een artikel, is vooraf schriftelijk toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten
niet bij ons liggen, van de rechthebbende.

 

 

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

onze gegevens

Contact

Witte Vlinderweg 11
1521 PS Wormerveer

support@biggerpictureclothing.com
085 0708255

Bigger Picture® Clothing is een merknaam van:
IDV media BV
KvK nummer 57542996

naar IDV